تکمیل و تحویل واحد‌های مسکن مهر پردیس تا شهریور

به گفته متوليان دو هزار و 43 طرح مسكن مهر پرديس به مرحله نما و نازكاري رسيده و تا نيمه امسال به بهره برداري مي رسند .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3810157/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

استاندار تهران در نشست با متوليان ساخت مسكن مهر پرديس گفت : ­همه واحدهاي مسكن مهر پرديس تا شهريور تكميل و تحويل صاحبان مي شوند .

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، استاندار تهران در نشست با متوليان ساخت اين مسكن گفت : ­همه واحدهاي مسكن مهر پرديس تا شهريور تكميل و تحويل صاحبان مي شوند .

آقاي فخاري تاكيد كرد همه اين واحدها پيش از تحويل بايد از نظر برق رساني ، آبرساني ، آسانسور و ساير موارد رفع نقص شوند در غير اين صورت با قصور كنندگان برخورد قانوني مي شود .

استاندار تهران مطرح كرد :