تکمیل کریدورها، توسعه اقتصاد دریامحور و نوسازی ناوگان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به همت همکاران شریف و خدوم و زحمتکشم که این روزها سخت مشغول خدمت به مردم عزیز در راه‌ها و جاده‌ها و فرودگاه‌ها، ایستگاههای راه آهن و بنادرو جای جای این کشور هستند، تلاش می‌کنیم که تولید را هر چه بیشتر یاری کنیم.

ارتقا و افزایش ظرفیت بنادر، مقدمه‌ای لازم برای توسعه اقتصاد دریا محور است که با جدیت در دستور کار خواهد بود.

ارتقا ظرفیت‌های حمل و نقل، که رکن اصلی زنجیره ارزش تولید است و برای رونق و رشد تولید در کشور باید زیر ساختهای حمل و نقل را به سرعت توسعه دهیم.

همچنین یکی از مسائل با اهمیت در سبک زندگی و کیفیت زندگی مردم توجه ویژه به شهرسازی، معماری و تأمین مسکن طبقات مختلف جامعه است.
در این زمینه برنامه ریزی های منسجمی در حوزه آماده سازی زمین، تهیه زیربناها و روبناهای مورد نیاز، تسهیل در صدور مجوزها توأم با توجه به کیفیت ساخت، مدیریت قیمت تمام شده، تأمین مالی و به کارگیری حداکثری کنشگران بخش عمومی، خصوصی و مردمی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در پیامی نوشت: از اواخر سال ۱۴۰۱ که توفیق خدمت در وزارت راه و شهرسازی نصیب گردید، تلاش شد با مشارکت و تکیه بر خرد جمعی، مسیر دستیابی این وزارتخانه به جایگاه سزاوار خود به عنوان «پیشران پیشرفت کشور» هموار و چشم انداز تحقق «ایرانی قوی و آباد» ترسیم گردد.

به همین منظور برای تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، چه جاده‌ای و چه ریلی و نیز تکمیل کریدور ساحلی جنوب، به سرعت اقدام خواهیم کرد.

همچنین نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور برای حداکثر سازی کمک به تولید، از نیازهای اساسی شبکه حمل و نقل است که به واسطه آن کیفیت و سرعت حمل کالا ارتقا خواهد یافت.

توجه ویژه به الگوهای شهرسازی و معماری برخاسته از تمدن ایرانی_ اسلامی، توجه به اقشار کم درآمد و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های قدیمی و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین ساخت و نوآوری در مشارکت و تأمین مالی از اهم سیاست هاست.
برداشتن موانع از سر راه مردم، تقویت بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای نقش آفرینی و ایجاد انسجام و هماهنگی در کلیه ارکان دولتی و بخش عمومی غیر دولتی خصوصاً شهرداری‌ها برای شتاب دهی به این حرکت مردمی و ملی در جهت رسیدن به ایران قوی وسرافراز باشد.
امید دارم که سال ۱۴۰۲ سالی پربرکت و مبارک برای همه مردم عزیز کشورمان باشد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5737896/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86