ثبت بالاترین نیاز فناورانه کشور در “صنعت عمران”

بر اساس آمارهای ثبت شده صنعت عمران با ۳۴ درصد تقاضا در رتبه نخست نیازهای فناورانه قرار گرفته است. همچنین صنعت پلیمری با ۲۷ درصد و نفت، گاز، پتروشیمی و نانو مواد با ۱۵ درصد هم در رده‌های بعدی این جدول قرار دارند.

طبق آمارها “صنعت عمران” با ۳۴ درصد تقاضا در رتبه نخست نیازهای فناورانه کشور قرار دارد و بعد از آن “صنعت پلیمری” با ۲۷ درصد و “نفت، گاز، پتروشیمی” و “نانو مواد” با ۱۵ درصد قرار دارند.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی، طی یک سال اخیر به کمک کارگزاران فناوری ۲۱۵ تقاضای صنعتی که با تولیدات یا خدمات حوزه نانو مرتبط بودند؛ دریافت و به شرکت‌های دانش‌بنیان عرضه شد که صنایع عمران، نانومواد، نانوپوشش‌ها و صنایع پلیمری بیشترین سهم از تقاضاهای عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061612841/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86

طی یک سال گذشته کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو ضمن بازدید از واحدهای تولیدی و مراجعه حضوری در بخش های مختلف شهرک های صنعتی و سایر شرکت ها، در راستای ترویج صنعتی با حمایت ستاد نانو به صورت رودررو به معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی ایرانی و برنامه های حمایتی با هدف به کارگیری فناوری نانو در صنایع و معرفی ظرفیت‌ها و راه حل‌های مبتنی بر نانو موجود پرداختند در این مدت ۱۸۲ بازدید از شرکت‌های صنعتی و تولیدی مختلف توسط کارگزاران ترویج صنعتی ستاد نانو صورت گرفت.

این اتفاق حاصل تلاش کارگزاران ترویج صنعتی است که در قالب تیم های تخصصی فناوری نانو با حضور در رویدادهای صنعتی است که ضمن برقراری ارتباط، مشاوره و معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو و راه حل‌های مبتنی بر نانو فناوری صنعتی به مدیران و فعالان صنعتی، نسبت به جمع‌آوری و بررسی نیازها و مشکلات واحدهای صنعتی اقدام کرده‌اند.