ثبت نام بیش از ۳۲هزار متقاضی در سامانه حمایتی مسکن استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان درطرح نهضت ملی مسکن در کل کشور رتبه سوم را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درجلسه‌ای که در محل وزارت کشور و با حضور وزیرکشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن کشور و همچنین استانداران و معاونین عمرانی استانداری‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی برگزار شد، پیرو برنامه ابلاغی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای ساخت مسکن اعلام شد از نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان در طرح نهضت ملی مسکن رتبه‌ی سوم را کسب کرده است.

وی افزود: بیش از ۲۰ هزار نفر واجد شرایط شده اند و براساس اولین پالایشی که صورت گرفته از این تعداد بیش از۸۷۰۰ نفر افتتاح حساب داشته اند. تا کنون نیز۳۱۲۰نفر واریز وجه انجام داده اند و۸۶۷ واحد به صورت خود مالک کار ساخت و ساز خود را شروع کرده اند.

مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان گفت: درطرح نهضت ملی مسکن سعی شده از تمامی تجارب طرح‌های حمایتی گذشته درحوزه مسکن استفاده شود تا مجدداً اگر کمبود و ایرادی وجود داشت حداقل تکرار نشود و اگر نکات مثبتی بود در اجرای طرح جدید تقویت شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3761710/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان در حاشیه این جلسه گفت: ازمهرماه سال گذشته بحث مسکن به صورت جدی پیگیری شد و بر اساس آماری که در اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان وجود دارد بیش از ۳۲هزار نفرمتقاضی در سامانه حمایتی مسکن ثبت نام کردند.