­ثبت نام حدود ۴۳۳ هزار متقاضی مسکن در فارس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: در این استان حدود ۴۳۳ هزار متقاضی برای مسکن در طرح نهضت ملی ثبت‌نام کردند که بعد از بررسی، ۱۴۲ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3735342/%C2%AD%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اعلام کرد: