جامعه کارگری خواهان بهبود معیشت و ثبات قیمت‌هاسترئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اصلی ترین دغدغه جامعه کارگری را معیشت عنوان کرد و گفت: اگر علیرغم تلاش‌ها در بحث مهار تورم توفیق چندانی حاصل نمی‌شود، دلیل ندارد که حقوق و دستمزد کارگران، بازنشستگان و کارمندان را پایین نگه داریم و قدرت خریدشان را تنزل دهیم.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی مناظرات و دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری اظهار کرد: انتظار داشتیم نامزدها به شکل تخصصی وارد مباحث مربوط به حوزه کارگری و اشتغال شوند ولی تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است. البته برخی نامزدها اشاره‌ای در خصوص حقوق و دستمزد و وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان داشتند ولی این مسأله نیز به صورت کلی مطرح شد.

وی ادامه داد: دولتها باید در زمینه‌هایی مثل حقوق و دستمزد و رعایت اصل سه جانبه گرایی  پایبند باشند ولی در این زمینه ضعیف عمل کردیم لذا دولت آینده باید صرفنظر از توجه به معیشت و دستمزد، اصل سه جانبه گرایی را به معنای واقعی به رسمیت بشناسد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: جامعه کارگری هیچگاه به دنبال افزایش حقوق نبوده و همواره خواهان مقابله با تورم و ثبات قیمت‌ها بوده است اما متاسفانه علیرغم همه تلاش‌ها در بحث مهار تورم چندان موفق نبوده ایم و این مسأله دلیل نمی شود که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان را پایین نگه داریم و قدرت خریدشان را تنزل دهیم.

بیات اصلی ترین دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان را معیشت دانست و گفت: وقتی تورم نقطه به نقطه در کشور بالای ۵۰ درصد است نباید دستمزد کارگر را زیر ۴۰ درصد ببندیم، اگر هر سال ۱۰  تا ۱۵  درصد فاصله بین دستمزد و تورم ایجاد شود، ظرف ۵ سال حقوق کارگر از تورم ۷۰ تا ۸۰ درصد از تورم عقب می افتد.

وی در درباره اظهارات برخی نامزدها که از ترمیم دستمزدها و افزایش حقوق متناسب با تورم وعده داده اند، گفت: برخی از نامزدهایی که اکنون در انتخابات شرکت کرده‌اند، بعضا در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کمکی نکردند یا در زمان تعیین دستمزد کارگران متناسب با تورم ورود نکردند اما اکنون وعده افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم را سر می‌دهند.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از مجلس انتظار می رود چنانچه تخطی از قانون صورت گرفت به وظیفه خود عمل کند، نه اینکه نگاه سرمایه داری و کارفرمایی بر نگاه به طبقه محروم و ضعیف غالب شود.

وی در پایان گفت: امروز کارگران به شعار و وعده توجه نمی کنند بلکه با حساسیت بیشتری مواضع نامزدها را دنبال می‌کنند و برنامه ها و طرح هایی که قابلیت اجرا داشته باشد مدنظر قرار می دهند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040402552/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA