جانمایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک درپهنه‌های بندری کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

در ادامه سازمان بنادر و دریانوردی به کمک توضیحات مشاور طرح ضمن بسط فرآیند جانمایی نسبت به اهمیت موضوع در حوزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک بندری اشاره کرد.

در ادامه جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد دهکده لجستیک اصفهان توسط دبیرخانه ستاد و همچنین توضیحات تکمیلی توسط استانداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان و سرمایه‌گذار پیشنهادی ارائه شد. پس از آن محدوده اراضی فاز اول دهکده لجستیک در پهنه مذکور تعیین و مقرر شد سازوکار اجرایی با هدف تسریع در فرآیند ایجاد مرکز لجستیک با رویکرد تشویق بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبیین شود.

در دستور کار سوم، ضمن ارائه گزارشی از روند مطالعات مکانیابی مرکز لجستیک استان خراسان رضوی توسط دبیرخانه و اشاره به طرح توجیهی فنی و مالی توسط سرمایه‌گذار، مقرر شد بررسی لازم توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام و نظرات به دبیرخانه ستاد منعکس شود.

در ابتدای نشست، گزارشی از اقدامات انجام شده در کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک در خصوص بررسی مطالعات جانمایی پهنه‌های ۶ گانه بندری کشور از سوی دبیرخانه ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی ششمین جلسه ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل و دبیر ستاد مراکز لجستیک کشور و با حضور اعضای اصلی ستاد و سایر مدعوین به منظور بررسی روند ایجاد دهکده لجستیک در اصفهان و مشهد و همچنین مطالعات جانمایی مراکز لجستیک پهنه‌های بندری در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در پایان معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد مراکز لجستیک کشور، راه اندازی مراکز لجستیک را یکی از سیاست‌های اولویت دار وزارت راه و شهرسازی برشمرد و بر انجام اصولی آن ضمن سرعت بخشیدن به اقدامات و ایجاد زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5670439/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C

در این جلسه کلیات مطالعات ارائه شده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد همکاری‌های لازم با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های ذیربط، در خصوص جذب سرمایه‌گذار انجام شود.