جایگاه ایران در بازار جهانی گوجه فرنگی

صادرات
فهرست ۱۵ کشوری که بالاترین ارزش دلاری گوجه فرنگی را در سال ۲۰۲۱ صادر کردند:

طبق آمار، بزرگترین بازار‌های بین المللی گوجه فرنگی عبارتند از؛ ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و فدراسیون روسیه كه در مجموع، این ۵ واردکننده بزرگ حدود دو سوم (۶۲.۲ ٪) گوجه فرنگی تازه وارداتی جهان را در سال ۲۰۲۱ خریداری کرده اند.

با وجود تداوم کمبود منابع آبی و تاکید بر لزوم کاهش کشت محصولات آب بر، ایران در جایگاه سی و دوم صادر کنندگان جهانی گوجه فرنگی قرار گرفت.

در رتبه دوم واردکنندگان، امريكا و كانادا با ۳۰.۸ درصد قرار دارند و ۸.۳ درصد دیگر از گوجه فرنگی هاي وارداتی در سراسر جهان به مشتریان در آسیا تحویل داده شد.

از منظر قاره ای، خریداران مستقر در کشور‌های اروپایی بالاترین ارزش دلاری گوجه فرنگی وارداتی را در طول سال ۲۰۲۱ با خرید به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار یا ۶۰.۳ درصد از کل جهانی به نام خود ثبت كرده اند كه نشان دهنده جديت آنها در كاهش توليد و صادرات محصولات آب بري مانند خربزه و توجه بيشتر به غلات است.

مکزیک: ۲.۵ میلیارد دلار آمریکا (۲۴.۳ درصد گوجه فرنگی صادراتی، طبق نفتا عمدتا به امريكا)
هلند: ۲.۱ میلیارد دلار (۱۹.۷%)
اسپانیا: ۱.۲ میلیارد دلار (۱۱%)
مراکش: ۸۵۵.۸ میلیون دلار (۸.۲%)
فرانسه: ۴۹۸.۱ میلیون دلار (۴.۸%)
کانادا: ۴۷۲.۸ میلیون دلار (۴.۵%)
چین: ۳۸۷.۶ میلیون دلار (۳.۷%)
ترکیه: ۳۶۰.۵ میلیون دلار (۳.۴%)
بلژیک: ۳۵۹.۶ میلیون دلار (۳.۴%)
ایالات متحده: ۳۱۸.۵ میلیون دلار (۳%)
ایتالیا: ۱۷۳.۸ میلیون دلار (۱.۷%)
آذربایجان: ۱۶۰.۲ میلیون دلار (۱.۵%)
لهستان: ۸۹.۴ میلیون دلار (۰.۹%)
جردن: ۸۷.۷ میلیون دلار (۰.۸%)
پرتغال: ۷۹ میلیون دلار (۰.۸%)

ایالات متحده: ۲.۹ میلیارد دلار آمریکا (۲۷.۸ ٪ گوجه فرنگی وارداتی كل جهان)
آلمان: ۱.۷ میلیارد دلار (۱۶.۱%)
فرانسه: ۸۱۷.۲ میلیون دلار (۷.۸%)
بریتانیا: ۶۲۲.۴ میلیون دلار (۵.۹%)
روسیه: ۴۸۲.۳ میلیون دلار (۴.۶%)
هلند: ۳۹۷.۳ میلیون دلار (۳.۸ ٪)
کانادا: ۳۲۱.۵ میلیون دلار (۳.۱%)
لهستان: ۳۱۸.۶ میلیون دلار (۳%)
اسپانیا: ۱۸۵ میلیون دلار (۱.۸%)
سوئد: ۱۸۳ میلیون دلار (۱.۷%)
عراق: ۱۶۰.۲ میلیون دلار (۱.۵%)
عربستان سعودی: ۱۵۹.۶ میلیون دلار (۱.۵%)
ایتالیا: ۱۵۹.۵ میلیون دلار (۱.۵%)
رومانی: ۱۳۴.۶ میلیون دلار (۱.۳%)
جمهوری چک: ۱۲۲.۷ میلیون دلار (۱.۲%)

درصد کمتری نيز به آمریکای لاتین و كارائيب (۰.۳) به استثنای مکزیک تعلق گرفت و آفریقا (۰.۲۴ ٪) و سپس اقیانوسیه (۰.۰۳ ٪) گوجه فرنگي خريدند.
جایگاه ایران در بازار جهانی گوجه فرنگی
فهرست ۱۵ کشوری که در سال ۲۰۲۱ بیشترین هزینه را برای گوجه فرنگی وارداتی پرداخت کرده اند:

اين 15 كشور  ۸۲.۷ درصد از کل گوجه فرنگی جهان را وارد كردند.

از نظر ارزش، اين ۱۵ کشور ۹۱.۷ درصد گوجه فرنگی جهان را در سال ۲۰۲۱ صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادرات گوجه فرنگی ایران بر اساس آمار و ارقام بازار‌های جهانی در سال ۲۰۲۱ به نصف سال قبلتر کاهش یافته، اما این رقم همچنان با شرایط اقلیمی و روند کم آبی کشور همخوانی ندارد.

در سال ۲۰۲۱ ایران حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار گوجه فرنگی صادر کرد که ۹۴ درصد کمتر از صادرات سال قبلتر بود و در جایگاه سی و دوم بازار‌های جهانی قرار گرفت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3581853/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C