جدیدترین قیمت ملک در مرکز پایتخت/ خانه در جمهوری، نواب و میدان انقلاب متری چند؟ + جدولبازار مسکن در محله جمهوری با توجه به مرکزیت این محله قیمت‌ها طوری است که برای خرید خانه در آن محله باید حداقل متری ۳۴ میلیون تومان پرداخت شود.

قیمت‌های مسکن در این محله از تهران در ادامه منتشر می‌شود:

محله قیمت متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
شیخ هادی ۳۴ الی ۵۸ میلیون
نواب ۳۴ الی ۳۶ میلیون
فردوسی ۲۵ الی ۴۵ میلیون
شهرک کیانشهر ۲۸ الی ۳۸ میلیون
اسکندری ۳۴ الی ۸۴ میلیون
جمهوری ۳۶ الی ۵۲ میلیون
جمالزاده ۳۶ الی ۶۰ میلیون
میدان انقلاب ۳۸ الی ۴۰ میلیون

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1716977/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86