جریمه لغو بلیت هواپیما از زائران گرفته نمی‌شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

جریمه لغو بلیت هواپیما از زائران گرفته نمی‌شود

موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: توافق شده که جریمه لغو بلیت هواپیما برای مسافران در نظر گرفته نشود و زائران در صورت لغو بلیت به طور کامل پول خود را دریافت می‌کنند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5582719/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF