جزئیات اقدامات سازمان امور مالیاتی درخصوص خانه‌های خالی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

جزئیات اقدامات سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات گیری از دارندگان خانه های خالی از زبان آقای منظور رئیس سازمان امور مالیاتی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5658026/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C

جزئیات اقدامات سازمان امور مالیاتی درخصوص خانه‌های خالی