جزئیات تسهیلات دهی بانکها/ ۲۲۴۵ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد
سخنگوی بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات تسهیلات دهی بانکها در ۷ ماهه امسال، گفت: در این بازه زمانی ۲,۲۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که بیانگر رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5643140/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA