جزئیات جدید از نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن/ سود تسهیلات کدام متقاضیان افزایش یافت؟

علی عسکری سرپرست بانک مسکن درباره اینکه، آیا تغییر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بر نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن اثرگذار است یا خیر؟ گفت: قاعدتا این تسهیلات باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت شود بر این اساس قردادهایی که تا تاریخ ابلاغ نرخ سود جدید منعقد شده اند با نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه خواهند شد و مبنای نرخ سود در قراردادهایی که بعد از ابلاغ نرخ سود جدید منعقد شوند با نرخ سود ۲۳ درصد محاسبه می شود.

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1731342/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85

وی با اشاره به رایزنی های انجام شده با وزارت راه و شهرسازی در این مورد گفت: بحث هایی وجود دارد که مابه التفاوت نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصدی در قراردادهای جدید را دولت تقبل کند اما هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه دوره ساخت برای تسهیلات نهضت ملی مسکن ۳ سال است و گفت: نرخ سود تسهیلات قردادهایی که تا تاریخ ابلاغ نرخ سود جدید منعقد شده اند برای دوره ساخت ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد اما بحث دیگری که وجود دارد این است که تجدید قراردادهای منعقد شده با نرخ سود ۱۸ درصد پس از اتمام دوره ساخت با همان نرخ ۱۸ درصد باشد یا آنها هم مشمول نرخ سود جدید شوند؟

وی تاکید کرد: تاکنون دراین باره نیز جمع بندی حاصل نشده است.

بیشتر بخوانید: