جزییات ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران/ کدام منطقه پایتخت بیشترین رشد را داشت؟

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1748892/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DB%B2%DB%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

1679299988260 - Copy

بیشترین ارزش معاملاتی هر متر مربع املاک مسکونی با رقم ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در بلوک های منطقه ۳ شهرداری تهران و کمترین ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع ۷۶۰ هزار تومان در بلوک های منطقه ۲۰ شهرداری تهران به عنوان ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در دفترچه ارزش املاک معاملاتی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران برای اجراء ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید:

1679299988253

به تازگی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ ق.م.م ابلاغ شده است . ارزش معاملاتی املاک مبنای مالیات ستانی دولت و همچنین محاسبه عوارض پروانه ساختمانی،قیمت گذاری تراکم و عوارض نوسازی و… در شهرداریهاست .

در حوزه املاک اداری نیز بیشترین ارزش معاملاتی برای هر متر مربع ملک با کاربری اداری با رقم ۸ میلیون تومان در بلوک های منطقه ۳ شهرداری تهران و کمترین ارزش معاملاتی با رقم ۱ میلیون و ۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع دربرخی بلوک های منطقه ۲۰ شهرداری تهران از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان ارزش معاملاتی املاک شهر تهران در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است.

بیشترین ارزش معاملاتی املاک تجاری سال ۱۴۰۱ در شهر تهران برای برخی بلوک های منطقه ۳ تهران با رقم ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع ملک با کاربری تجاری و کم ترین ارزش معاملاتی در برخی بلوک های منطقه ۲۰ شهرداری تهران با رقم ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان ارزش معاملاتی ملاک عمل اعلام شده است.