جلسه هم اندیشی با نمایندگان شرکت‌های مالک واگن های مسافری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

این جلسه با حضور لطیفی معاون بهره برداری و ناوگان راه آهن تهران، حمیدی رئیس و معاونین اداره ناوگان و نمایندگان شرکت‌های مالک واگن‌های مسافری در سالن اجتماعات راه آهن تهران برگزار شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5719372/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C

در این جلسه در خصوص اتمام تعمیرات واگن‌های مسافری قبل از شروع ایام پیک مسافرت‌های نوروزی گفتگو شد و بر حضور تمام وقت نمایندگان شرکت‌ها جهت پیگیری مشکلات احتمالی بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، به منظور افزایش ضریب آماده به کار بودن سالن‌های قطارهای مسافری همزمان با نزدیک شدن به ایام پیک مسافرت‌های نوروزی جلسه هم اندیشی با نمایندگان شرکت‌های مالک واگن برگزار شد.

در ادامه این جلسه نسبت به بازآموزی و تجهیز مأمورین فنی به ابزار و قطعات مورد نیاز در طول مسیر برای سیر ایمن قطارها تأکید شد.