جلوگیری از تملک غیرقانونی ۴ هکتار از اراضی دولتی در دزفولایسنا/خوزستان رییس اداره امور حقوقی و دعاوی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: با اقدامات قضایی این اداره کل و دفاعیات مستدل و مستند، از تملک غیر قانونی حدود ۴ هکتار از اراضی دولتی در شهرستان دزفول جلوگیری شد.

محبوبه کاظمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلوگیری از تملک غیرقانونی اراضی دولتی در دزفول اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از اراضی دولتی و با تهیه لوایح و دفاعیات شایسته و پیگیری‌های قضایی اداره امور حقوقی و دعاوی و طرح موضوع در مراجع قضایی استان، از تملک غیر قانونی ۴ هکتار از اراضی دولت در دزفول جلوگیری شد.

وی افزود: در این پرونده با تلاش مجموعه حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان رای به سود این اداره کل صادر شد.

کاظمی در خصوص ارزش ریالی این اراضی افزود: ارزش کارشناسی شده اراضی موردنظر بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های مقامات قضایی استان و تلاش و مساعدت مقامات نظامی و انتظامی استان برای بازگشت این اراضی به مالکیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال خاطرنشان کرد: این اداره کل در راستای حفاظت از حقوق بیت المال از تمام توان حقوقی خود بهره می‌گیرد تا به بهترین نحو از اراضی دولتی صیانت و حفاظت کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031308549/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%B4-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84