جوان‌سازی ناوگان هوایی کشور به ۲۶ سال رسید – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی‌بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: در شهریور ۱۴۰۰ و در ابتدای دولت سیزدهم، تعداد ناوگان هواپیمایی کمتر از ۱۰۰ فروند بود و عمر ناوگان به ۲۸.۵ سال می‌رسید و ناوگانی بسیار شکننده در کشور فعالیت می‌کرد.

وی ادامه داد: با این وجود، تمهیدات متعددی برای عبور از وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت و با استفاده از راهکارهای متنوع، تعداد ناوگان به بیش از ۲۰۰ فروند رسید.

محمدی بخش افزود: این در شرایطی است که عمر ناوگان هواپیمایی نیز با اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی به ۲۶ سال رسیده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6153300/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF