حال بزرگترین اقتصاد اروپا وخیم شدداده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اوضاع کسب و کار آلمان در ماه ژوئن بدتر شده است.

به گزارش ایسنا، موسسه تحقیقات اقتصادی (Ifo)، در گزارش خود اعلام کرد که اوضاع کسب و کار آلمان در ماه ژوئن بدتر شد و شاخص فضای تجاری آن از ۸۹.۳ در ماه مه به ۸۸.۶ رسید.

شاخص ارزیابی جاری در ۸۸.۳ باقی ماند، همان سطحی که در ماه مه به آن رسید. در همین حال، شاخص انتظارات از ۹۰.۴ ثبت شده در ماه قبل به ۸۹.۰ در ماه ژوئن کاهش یافت.

کلمنس فوست، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی به بهبود خدمات اشاره کرد اما چندان احساس خوش‌بینانه‌ای در تولید، تجارت و کسب و کارهای ساختمانی نداشت. وی اظهار کرد:  اقتصاد آلمان در غلبه بر رکود با مشکل مواجه است.

اکونومی گزارش کرد، اوضاع در بخش صنعت بدتر شد و در ماه ژوئن به منفی ۹.۲ رسید و از سه ماهه رشد تغییر کرد. در همین حال، در بخش خدمات، با کمک احساسات مثبت در بخش هتل، فضای تجاری به ۴.۲ بهبود یافت.

اوضاع کسب و کار در بخش تجارت، به‌طور قابل توجهی بدتر شد و زیرشاخص در این ماه به منفی ۲۳.۵ رسید، در حالی که در ساخت و ساز کمی افزایش یافت و به منفی ۲۵ رسید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040603340/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF