حدادی: نظام مهندسی در موضوع رعایت اصول فنی ساختمان سازی تمام قد به صحنه بیاید

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «مجموعه نظام مهندسی از مجموعه‌هایی محسوب می‌شود که در زمینه باید در موضوع رعایت اصول فنی ساختمان سازی به طور کامل و تمام قد به صحنه بیاید»، عنوان کرد: اگر این مجموعه درست به صحنه بیاید، در صورت وقوع زلزله در کشور، با شدت و وسعت کمتری از تخریب‌ها مواجه خواهیم بود.

وی افزود: مجموعه نظام مهندسی از مجموعه‌هایی محسوب می‌شود که در زمینه باید در موضوع رعایت اصول فنی ساختمان سازی به طور کامل و تمام قد به صحنه بیاید؛ اگر این مجموعه درست به صحنه بیاید، در صورت وقوع زلزله در کشور، با شدت و وسعت کمتری از تخریب‌ها مواجه خواهیم بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120302115/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین با تاکید بر لزوم برخورداری کشور از تجهیزات مورد نیاز در صورت ایجاد بحران‌هایی نظیر زلزله اظهار کرد: باید همه تجهیزات و امکانات مورد نیاز در زمان وقوع بحران از قبل پیش بینی و تامین شود. در زمینه اقدامات در زمان وقوع بحران، نباید تا وقوع بحران منتظر باشیم، بلکه باید از قبل درباره شرایط احتمالی پیش بینی کنیم.

علی حدادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قابل پیش بینی نبودن وقوع سوانحی نظیر زلزله، بر لزوم رعایت اصول ساخت و ساز در کشور تاکید کرد و گفت: در بخش مهم ساخت مسکن یکی از مولفه‌های اصلی رعایت اصول فنی و تامین زیر ساخت‌های ضروری است و شهرداری‌ها و مجموعه دهیاری‌ها و شوراها باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

حدادی در پایان درباره اهمیت آگاه سازی مردم در زمینه وقوع  بحران در کشور اظهار کرد: علاوه بر اینکه نظارت بر ساخت و سازها در کاهش تخریب‌های ناشی از زلزله تاثیرگذار است، آگاه سازی در زمینه وضعیت وقوع بحران و کارهایی در این شرایط باید مورد توجه قرار بگیرد نیز تاثیراتی دارد.