حضور ایران در نمایشگاه بین المللی اگروفود سلیمانیه

پاویون کشورمان، به عنوان بزرگترین پاویون خارجی نمایشگاه بین المللی اگروفود، تولیدات برتر را در حوزه‌های ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی عرضه کرده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3569585/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87

برای اولین بار؛