حمایت مالی بانک مسکن از توسعه ناوگان دریانوردی کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی در این خصوص ادامه داد: نوسازی ناوگان تجاری، ناوگان شناورهای خدماتی بندری و دریایی و تجهیزات بندری دریایی از وظایف سازمان است که به موجب این قرارداد، منابع سازمان بنادر به عنوان وجوه اداره شده در بانک مسکن اندوخته و از محل آن به بخش‌های خصوصی متقاضی ساخت شناور و توسعه فعالیت‌های دریایی تسهیلات اعطا شود.

سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های مجموعه وزارت‌خانه برای پیشبرد اهداف به ویژه افزایش تولید در کشور گفت: بانک مسکن، بانک عامل وزارت‌خانه محسوب می‌شود و در انجام مسئولیت‌های مترتب بر این نهاد اعم از حوزه ریلی، دریا، مسکن و … حضور فعالی خواهد داشت.

به گزارش، خبرگزاری مهر، به موجب این تفاهم‌نامه که به امضای سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسید؛ بانک مسکن به سازمان بنادر جهت توسعه زیر بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی و بندری تسهیلات پرداخت می‌کند.

وی با اظهار خرسندی از این توافق گفت: قرارداد عاملیت وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی نیز پیرو همین موضوع به امضا رسیده و بستری برای تاکید بر موضوع کمک و حمایت بانک مسکن در انجام رسالت بزرگ این بانک است.

صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: تفاهم‌نامه با بانک مسکن در رابطه با وجوه اداره شده همزمان با ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توسعه سیاست‌های دریامحور به امضا رسید.

صفایی افزود: این توافق در نهایت موجب ساخت حجم عظیمی از شناورهای جدید در داخل کشور، رونق اقتصاد دریایی و اشتغال دریانوردان و ساحل‌نشینان خواهد شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5936257/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

حسینی اظهار امیدواری کرد که این قرارداد، منشأ خیر و اثر برای مجموعه وزارتخانه، مردم عزیز و همچنین پیشبرد امور باشد.