حمایت مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های عمران روستایی

آقای قالیباف نیز در این دیدار با اشاره به اینکه بنیاد مسکن یک نهاد انقلابی و از یادگار‌های امام راحل می‌باشد، بر حمایت از برنامه بنیاد مسکن برای تسریع در طرح‌های توسعه عمران روستایی تاکید کرد.

مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های توسعه عمران روستایی در لایحه بودجه سال آینده حمایت می‌کند.

حمایت مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های عمران روستاییدر دیدار رئیس بنیاد مسکن، اعضای شورای مرکزی و معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رییس مجلس شورای اسلامی، گزارش مشروحی از عملکرد بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستا‌ها و همچنین پیشرفت برنامه‌های ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن در شهر و روستا، مسکن محرومان و بازسازی خانه‌های تخریب شده در حوادث طبیعی به رئیس قوه مقننه ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های توسعه عمران روستایی در لایحه بودجه سال آینده حمایت می‌کند.

رئیس مجلس افزود: در تدوین برنامه هفتم توسعه ضروری است بنیاد مسکن و پژوهشکده سوانح طبیعی برای توسعه و عمران روستا‌ها با توان مضاعف پا به میدان گذارده و مجلس نیز باید از مطالعات انجام شده و پیشنهادات ارائه شده جهت توسعه و عمران روستا‌ها استفاده کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3731150/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C