حمایت “منتا” از طرح‌های اولویت‌دار تعاونی در استان‌ها

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072312108/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

به گفته امیر آبادی‌زاده، هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه کمک به تشکیل و توسعه تعاونی‌های اولویت‌دار بر مبنای مزیت‌های نسبی هر استان و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی مراکز نوآوری و توسعه تعاون و همچنین کمک به تشکیل بانک اطلاعات طرح‌های تعاونی دارای اولویت است.

 به موجب ماده ۳ قانون بخش تعاونی، دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات، به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید، با بخش تعاونی همکاری کند و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.

به گزارش ایسنا، با توجه به امضای تفاهم‌نامه مذکور پیش‌بینی می‌شود به تناسب ظرفیتها و استعدادهای هر منطقه و استان، بنگاه‌های تعاونی تشکیل و از ظرفیت مراکز نوآوری و توسعه تعاون در اجرای طرح های اولویت دار و اشتغالزا استفاده شود و در سال”تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” پیوند میان فعالان بخش تعاون و فعالیتهای نوآورانه و دانش محور به وجود آید.

بر اساس اعلام مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شناسایی، تدوین و حمایت از طرح‌های اولویت دار تعاونی در استانهای مختلف، ‌تفاهم‌نامه همکاری با مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران به امضا رسیده است.

به گزارش ایسنا،توسعه نوآوری یکی از رویکردهای جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون است، به همین منظور راه‌اندازی مراکز نوآوری و توسعه تعاون با هدف حمایت از تعاونی‌های دانش بنیان و شرکت‌های نوپا در بخش تعاون در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا)، به منظور شناسایی، تدوین و حمایت از طرح های اولویت دار تعاونی در استان‌های کشور خبر داد.

مرکز نوآوری و توسعه تعاون به موجب این تفاهم‌نامه متعهد شده نسبت به تهیه و تدوین علمی طرح‌های اولویت‌دار اقدام و از این طریق به توسعه طرح‌های اولویت دار دانش بنیان کمک کند.

آنطور که وی گفته، این تفاهم‌نامه به استناد ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی کشور و در راستای اعتبارات منظور شده با عنوان «شکل گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» به منظور شناسایی، تدوین و حمایت از طرح‌های اولویت‌دار و دارای توجیه فنی، مبتنی بر ظرفیت‌های نسبی و اقتصادی استان‌های مختلف کشور تدوین شده است.

تشکیل منتا، نخستین گام مشترک معاونت تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون کشور به شمار می رود و تشکیل و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در بخش تعاون و ارتقای بهره وری شرکتهای تعاونی از جمله اهداف ایجاد مراکز نوآوری تعاون است.

ماده ۶۶ قانون بخش تعاون کشور نیز، وظایف و تکالیفی را بر عهده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار داده که از جمله آنها می توان به نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌ تعاونی، تهیه لوایح قانونی، اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونی، جلب حمایتها، کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی به بخش تعاون، تشویق و کمک به تاسیس و گسترش تعاونی‌ها با جلب مشارکت مردم، کمک به اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات مالی، حقوقی، حسابداری و حسابرسی، شرکت در مجامع بین المللی تعاون، انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌ها و نارسایی‌های آنها، فراهم کردن تسهیلات لازم جهت دستیابی تعاونی‌ها به مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز، ارائه تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتهای تولیدی تعاونی‌ها و فراهم کردن بستر صادرات تولیدات تعاونی‌ اشاره کرد.