خانه‌های فرسوده با زمین یا واحد مسکونی نوساز مبادله می‌شود 

وی افزود: یک حوزه، حوزه نوسازی و مقاوم سازی مسکن است برای اینکه سقف‌های لرزانی که روی سر مردم است را کم کنیم تا هموطنان کمتری در معرض خطر باشند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011004097/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آیینی تصریح کرد:  بحث استفاده از تکنولوژی‌های نوین، سبک سازی و سریع سازی این‌ها همه مولفه‌هایی است که باید رعایت شود. الان مقررات ملی ساختمان را داریم مباحث ۲۰ گانه و شفافی را داریم و معتقد هستیم که اگر این مقررات کاملاً رعایت شود ما در زلزله‌های با ریشتر بالا هم کشته نخواهیم داد.

وی بیان کرد: شاید مهم‌تر از همه معابر این محلات است که هم به لحاظ جمع آوری آب‌های سطحی و هم به لحاظ دفع فاضلاب دچار مشکل اساسی هستند، باز هم این‌ها نسبت به متوسط شهر خودشان به نوعی عقب مانده‌تر هستند، این بخش هم با مشارکت خود مردم و همه دستگاه‌های مرتبط باز این سرانه به متوسط محلات همان شهر برسد.

به گزارش ایسنا،  محمد آیینی در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار کرد: آنچه که بر اساس سند بازآفرینی دیده شده اول اینکه با مشارکت همه دستگاه‌ها و همینطور خود مردم کسانی که در این محدوده‌ها ساکن هستند که به عنوان محلات هدف بازآفرینی شناخته می‌شوند یک مسکن را استاندارد پایداری مسکن را به حد متوسط همان شهر برسانیم.

به گفته وی لازم است تا هم مردم مطالبه گر رعایت این مقررات باشند و هم مهندس ناظر هم کم نگذارد. آن نظارت عالیه‌ای که برای دستگاه‌های مختلف دیده شده تا مهندس ناظری که در میدان و محل است و مهم‌تر از همه خود مردم هستند  رعایت شود. مالک و سازنده هم از ناظر مطالبه‌گر باشند که حداکثر دقت را به عمل بیاورد. این موضوعات ما را به پایداری لازم می‌رساند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح تهاتر خانه‌های واقع در بافت فرسوده با زمین یا واحد مسکونی نوساز را در دستور کار قرار داده ایم که از دو ماه آینده ابلاغ خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه محور دوم تامین خدمات این محدوده هاست گفت: این محدوده‌ها بنا به دلایل تاریخی از فرایند توسعه شهری عقب مانده اند؛ به لحاظ خدمات زیر بنایی و روبنایی سرانه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، انتظامی، ورزشی.