خانه‌های نوساز از دسترس خارج شد/ کوچ اجباری تقاضای بازار مسکن به واحدهای مستهلک

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در شرایطی که نقد شوندگی واحدهای ساخته شده و تزریق نقدینگی به واحدهای درحال احداث از مهمترین چالش‌های تولیدکنندگان مسکن است، انحراف منابع از تولید کاهش پروانه های ساختمانی در آینده را تشدید خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1726718/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

فرهاد بیضایی در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: عقب ماندن توان اقتصادی خانوار در رقابت با افزایش قیمت، کوچ اجباری تقاضای بازار مسکن به واحدهای مستهلک را سبب شده است.

وی افزود: هرچه حجم معاملات از ساختمان های نوساز به سوی ساختمان های فرسوده و قدیمی سوق پیدا کند، گردش نقدینگی از تولید و تولید کننده نیز دورتر خواهد شد.

مشروح یادداشت فرهاد بیضایی درباره وضعیت بازار مسکن را (اینجا) بخوانید.