خانه دار شدن با فروش متری مسکن خیر؛ حفظ سرمایه آری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

این کارشناس مسکن در ادامه درخصوص ساخت مسکن در طرح فروش متری مسکن به مهر گفت: این طرح باعث ساخت و ساز نمی‌شود و حتی تقاضا را نیز کاهش نمی‌دهد فقط باعث می‌شود حداقل ارزش پول مردم با خرید یک یا ده متر خانه حفظ شود اما باعث تسریع در ساخت و ساز نخواهد شد.

فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص فروش متری مسکن در بورس به خبرنگار مهر گفت: بحث فروش متری مسکن در واقع یک ابزار چند وجهی است، این عمل یک مکانیزم برای تأمین نقدینگی پروژه‌های عمرانی از یک سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی که دچار چالش تورم است ارزش پول ملی مردم حفظ شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه درخصوص اینکه فروش متری خانه در تعارض با ساخت و سازهای دولتی است بیان کرد: فروش متری خانه همانطور که گفتید در تعارض با برنامه‌های دولت همچنین حتی در تعارض با ساخت مسکن اجتماعی خود شهرداری است با توجه به اینکه طرح ساخت مسکن اجتماعی هدف اصلی اش خانه دار کردن دهک‌های مورد هدف جامعه است و این طرح فروش متری با این طرح در تعارض می‌باشد.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص فروش متری خانه به خبرنگار مهر گفت: طرح‌هایی که مطرح می‌شود تا وقتی که سرمایه گذار نداشته باشد قابلیت اجرایی ندارد و مردم را خانه دار نمی‌کند به طور مثال مسکن مهر یا مسکن ملی با مشکل زمین و سرمایه گذار رو به رو است اگر قرار بود مشکل مسکن با طرح حل شود با طرح ساخت و سازها حل می‌شد.

طرح ناموفقی که دوباره در دستور کار است

فرشید پور حاجت در پایان به مهر گفت: به نظر بنده بهتر بود شهرداری به جای طرح فروش متری خانه به برنامه ریزی برای ساخت مسکن اجتماعی در چارچوب دولت می‌پرداخت با توجه به اینکه فروش متری خانه ساختاری است که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌های خود اقدام می‌کنند و این طرح قرار نیست بازار را تنظیم کند.

یکی از طرح‌هایی که یکبار در دهه ۷۰ اجرایی شد اما بعد از مدتی مسکوت شد و اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است هم فروش متری خانه است، این طرح با مخالفان و موافقان زیادی رو به رو است. موفقان این طرح معتقد هستند که این طرح راهی برای سرمایه گذاری مردم است و حتی شاید این طرح بتواند ارزش پول ملی مردم را حفظ کند اما قطعاً نمی‌تواند مردم را خانه دار کند.

طرح‌های پوچ

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مردم نمی‌توانند خانه خریداری کنند و با اندک پولی که دارند حداقل می‌توانند چند متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند با توجه به اینکه این طرح قرار نیست کسی را خانه دار کند و فقط برای تأمین سرمایه پروژه‌های شهرداری و سرمایه گذاری است.

وی رد ادامه بیان کرد: این طرح‌ها برای این است که تنش‌های بازار مسکن کاهش پیدا کند اما قطعاً این طرح فروش متری خانه مردم را خانه دار نخواهد کرد.

حسن محتشم در پایان بیان کرد: انتظارات جامعه از طرح فروش متری کنترل بازار مسکن و همچنین خانه دار کردن مردم است اما با توجه به اینکه خانه در پایتخت متری ۵۰ میلیون است و خرید ده متر خانه مردم را خانه دار نمی‌کند فقط ارزش سرمایه مردم را حفظ می‌کند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5696822/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%DB%8C

حسن محتشم، انبوه ساز و کارشناس مسکن درخصوص فروش متری خانه در بورس به خبرنگار مهر گفت: فروش متری مسکن در اواخر دهه ۷۰ تجربه شد اما به دلایل نامعلومی متوقف شده است و اما این فروش متری تأثیری بر روی تولید نخواهد گذاشت.

فروش متری مسکن شما را صاحبخانه نمی‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت برای تأمین مسکن جوانان و مردم از طرح‌هایی همچون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و وام‌های متفاوت برای خرید خانه رونمایی کرد و این طرح‌ها به خانه دار شدن مردم کمکی نکرد با توجه به اینکه برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها نیاز به سرمایه گذار است.

وی در ادامه بیان کرد: تنها تأثیری که این کار خواهد داشت این است که سرمایه‌های جزو کوچک وارد خرید خانه شود با توجه به اینکه ارزش پول هر روز با توجه به تورم کاهش پیدا می‌کند طرح فروش متری خانه مقابل کاهش سرمایه‌ها را می‌گیرد.

در این میان مخالفان بر این باورند که این متغیر باعث می‌شود که بازار مسکن را دچار نوسان کند و قیمت خانه دچار تحول شود بسیاری از شرکت‌های ساختمانی معتقد هستند اگرچه با طرح خرید متری مسکن کسی نمی‌تواند خانه‌دار شود، اما می‌تواند با این طرح دارایی خود را پس‌انداز و مانع اثرگذاری تورم بر این مساله شد.