خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agencyساخت ۴ میلیون واحد مسکونی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم پیش از آغاز فعالیت بود امروز باگذشت ۳ سال به گفته کارشناسان هنوز فعالیت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. خبرگزاری مهر در قالب پرونده‌ای ویژه موانع پیش روی ساخت واحدهای مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن را مورد بررسی قرار داده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/subject/6106081/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C