خدمات الکترونیکی به جامعه کار و تولید لرستان افزایش یافته است

وی افزود: در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان هم میز خدمت بصورت فیزیکی وجود دارد که مراجعه‌کنندگان می‌توانند کلیه خدمات خود را در این میز دریافت کنند و میز خدمت الکترونیکی که اکثر خدمات بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌هایی که در پورتال این اداره‌کل بارگذاری شده به مردم و جامعه کار تولید بدون مراجعه خدمات ارائه می‌شود.

علی جهانی یکم بهمن در کمیته حقوق شهروندی و سلامت اداری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر تسهیل شرایط برای جامعه هدف تأکید و اظهار کرد: خدمات و فرآیندهای انجام کار در پورتال این اداره‌کل اجرایی شده و در حال حاضر بیشتر خدمات ارائه شده به جامعه هدف از طریق خدمات الکترونیکی و سایت به نشانی  ارائه می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: همه کارکنان و واحدهای مجموعه باید امکانات و شرایط را طوری فراهم کنند تا خدمات بصورت آسان و بدون مراجعه به مردم و جامعه هدف ارائه شود تکریم ارباب رجوع بصورت خوبی صورت گیرد.

ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از افزایش خدمات غیرحضوری و سامانه‌ای این اداره کل در میز خدمت الکترونیکی خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110100777/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

در پایان این جلسه مصوب شد فرایندهای انجام کار برای جامعه هدف با هماهنگی بصورت الکترونیک در پورتال این اداره‌کل بارگذاری و بیشتر خدمات در صورت امکان وجود زیر ساخت‌ها بصورت سامانه‌ای و بدون مراجعه باشد.

جهانی به سامانه‌های ارائه خدمت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه جامع روابط کار جهت ارائه دادخواست‌های کارگری و کارفرمایی، بیمه بیکاری، سامانه سخت و زیان‌آور، ثبت نامه در جشنواره‌های تعاونی‌ها و کارآفرینان برتر، سامانه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی، سامانه‌های افراد توان‌خواه و دیگر خدمات الکترونیکی در میز خدمت الکترونیک با هماهنگی وزارت کار در پورتال این اداره‌کل بارگذاری شده و خدمات متنوعی به مردم و بخصوص جامعه کار و تولید استان ارائه می‌شود.