خریداران ملک بخوانند/ این خانه‌ها را زیر یک میلیارد و نیم بخرید + جدول

کم ترین معاملات مسکن از نظرقیمت ملک مربوط به آپارتمان های زیر ۵۰۰ میلیون تومان است که دلیل آن هم تعداد اندک این فایل ها در لیست آپارتمان های فروشی است . سهم این آپارتمان ها از فروش مرداد ماه ۰.۸درصد است و آپارتمان های ۹ تا ۱۰ میلیاردی نیز همین سهم را از میزان آپارتمان های فروش رفته در مردادماه داشته است .

در لیست آپارتمان هایی که در محدوده قیمتی زیر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون برای فروش گذاشته شده ، بیشتر فایل های کهنسال که بیش از ۲۰ سال قدمت دارند به چشم می خورند . آپارتمان هایی که یا زیر طبقه همکف هستند یا سند آنها قولنامه ای است . به طور مثال آپارتمانی در خیابان هفده شهریور که ۲۶ سال قدمت دارد در طبقه زیر همکف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است یا آپارتمانی ۹۸ متری که ۳۰ سال قدمت دارد در محدوده خیابان شریعتی و در نزدیکی سینما ایران که سندش قولنامه ای است یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون برای فروش پیشنهاد شده است .

بیشتر بخوانید:

خریداران ملک بخوانند/ این خانه‌ها را زیر یک میلیارد و نیم بخرید + جدول

۲۷۱ ۲۵۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1675222/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

براساس آمارهای بانک مرکزی در مرداد ماه ۷ هزار و ۸۲۵ معامله مسکن به ثبت رسیده است. سهم آپارتمان‌هایی که ارزش آنها بین یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده ۱۳.۸ درصد است . رتبه بعدی مربوط به معاملاتی است که قیمت کل ملک بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان است که سهم این معاملات از کل معاملات ثبت شده ۹.۴ درصداست . آپارتمان هایی که بین محدوده قیمتی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد قیمت گذاری شده اند نیز سهم ۸.۹ درصدی از معاملات مسکن دارند . اما رتبه چهارم مربوط به معاملات ۳ تا ۴ میلیاردی نیست . بلکه سهم آپارتمان های بالای ۱۰ میلیارد از معاملات مسکن ۸ درصد و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.