خرید آپارتمان کمتر از ۲ میلیارد تومان در تهران/ جدیدترین قیمت آپارتمان در منطقه شهید محلاتی تهران + جدول

قیمت روز واحدهای مسکونی در محلات مختلف تهران

متراژ قیمت آپارتمان ۹۱ متری دوخواب ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آپارتمان ۱۰۵متری دوخواب ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آپارتمان ۵۷ متری یک خواب ۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ آپارتمان ۸۰متری دو خواب ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ آپارتمان ۳۹ متری تک خواب ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ آپارتمان ۶۸ متری دوخواب

بیشتر بخوانید:

۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

آپارتمان ۶۹ متر دوخواب ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ آپارتمان ۹۹ متری دوخواب ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ آپارتمان ۱۰۲متر دوخواب ۴.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰

آخرین وضعیت قیمت واحدهای مسکونی در محله شهید محلاتی پایتخت به شرح زیر است.

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1705988/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA