خوش نشینان شمال شهر ماهیانه چقدر اجاره می‌دهند؟

بیشتر بخوانید:

خوش نشینان شمال شهر ماهیانه چقدر اجاره می‌دهند؟

در این بین، بررسی بازار اجاره واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع در برخی مناطق شمالی تهران نشان می دهد، کف نرخ اجاره پیشنهادی در این مناطق غالبا در محدوده ۱۲ میلیون تومان است.

در جدول زیر، نرخ اجاره و ودیعه برخی واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع در مناطق شمالی تهران قابل مشاهده است:

گزارشات میدانی بازار مسکن نشان می دهد در عین حال که بسیاری به دلیل اجاره های بالا، مجبور به نقل مکان از مناطق شمالی به مناطق متوسط یا حتی مناطق جنوبی شدند، اما برخی مستأجران همچنان به واسط علاقمندی یا سایر مسائل همچنان اصرار دارند در مناطق شمالی سکونت داشته باشند.

کف نرخ اجاره در مناطق لوکس پایتخت

۲۱۷ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1691228/%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

برخی مستأجران به واسطه علاقمندی به مناطق شمالی تهران، ترجیح می‌دهند قید یک سری خواسته‌های خود مثل خانه بزرگ متراژ را بزنند اما در مناطق شمالی اجاره نشین باشند.

شیفتگان اجاره نشینی در شمال شهر

نرخ ودیعه در این مناطق نیز از محدوده ۳۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.