دستمزد ۱۴۰۲ باید به روال سال‌های قبل تعیین شود

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: اعتقاد من این است که هر چه به انتهای سال نزدیک می شویم با این فرمانی که پیش می‌رویم ضریب خطای تصمیماتی که درباره دستمزد خواهیم گرفت بالاتر خواهد رفت، لذا باید دستمزد را از مسایل حاشیه‌ای خارج کنیم.

وی افزود:جامعه کارگری نگران دستمزد سال آینده است و نباید با کار نمایشی در آخرین ساعات سال به فکر تصویب دستمزد بیفتیم بلکه دغدغه ۱۲ میلیون کارگر ایرانی را که با حساسیت جلسات مزد را دنبال می‌کنند، درک کنیم.

وی با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۲ باید به همان شیوه  و روال سال‌های قبل دنبال و تعیین شود، پیشنهاد کرد: بحث مزد منطقه‌ای از ابتدای سال آینده در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و با فراغ بال بیشتر پیگیری شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121813084/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF

یک کارشناس حوزه کار پیش کشیدن موضوع مزد منطقه‌ای در شرایط حاضر را به منزله به چالش کشیدن حقوق و دستمزد کارگران دانست و با تاکید بر اینکه دستمزد ۱۴۰۲ باید به شیوه سالهای قبل تعیین شود، پیشنهاد کرد: موضوع منطقه‌ای کردن دستمزدها از سال آینده در شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نجف تاکید کرد: بررسی مزد منطقه‌ای کار دو هفته آخر سال نیست. یکسال وقت داشتیم به این مباحث بپردازیم‌ و با این کار به نظر می‌رسد دستمزد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و به حاشیه خواهد رفت و نگرانی جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس حوزه کار درباره دستور بررسی مزد منطقه‌ای در برخی استان‌ها نیز گفت:  پیش کشیدن چنین موضوعی با توجه به شرایط اقتصادی و در چنین وضعیتی از نظر زمانی به چالش کشیدن حقوق و دستمزد در کل کشور است و وزارت کار باید به آن ورود کند نه اینکه به استان‌ها نامه بزنیم و در حالی که زمان کافی وجود ندارد بخواهیم هزینه معیشت کارگران در استان‌ها را درآورده و اعلام کنند.۱۱ ماه سال را نادیده می‌گیریم و از برگزاری جلسات شورای عالی کار و طرح چنین مباحثی در آنجا خودداری می‌کنیم بعد به یکباره دو هفته مانده به عید به جای مشخص شدن تکلیف دستمزد به دنبال مسایل حاشیه‌ای دستمزد و مزد منطقه‌ای می‌رویم.