دستگاه‌های خدمت‌رسان زیر ساخت‌های لازم را فراهم کنند

استاندار خوزستان گفت: دستگاه‌های خدمت‌رسان موظفند تا زیر ساخت‌های لازم را برای مردم ساکن در مسکن مهر فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در بازدید از مسکن مهر هندیجان گفت: همه دستگاه‌ها باید شرایط اولیه سکونت را در این پروژه برای شهروندان آماده کنند.

استاندار خوزستان گفت: شهرستان هندیجان ظرفیت‌های بسیاری دارد؛ می‌تواند قطب اقتصادی، گردشگردی و دریایی شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3733890/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

حسینی محراب در این بازدید با تاکید بر رفع مشکلات مسکن مهر هندیجان اظهار کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان موظفند تا زیر ساخت‌های لازم را برای مردم این مناطق فراهم کنند.

استاندار خوزستان در بازدید از مسکن مهر هندیجان: