دست افراد غیر حرفه‌ای از بخش ساختمان کوتاه شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

دست افراد غیر حرفه‌ای از بخش ساختمان کوتاه شود

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن گفت: برخی خدمات در ساختمان گاهی توسط افراد غیر حرفه‌ای انجام می‌شود که موجب هزینه‌های غیر متعارف برای مردم می‌شود در نهایت باید دست این افراد کوتاه شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5945331/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF