دولت برای حل مشکل بیکاری جوانان گام عملی برداردایسنا/خوزستان نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت به وعده‌های خود در بحث ایجاد اشتغال عمل نکرده است، گفت: دولت باید برای حل مشکلات بیکاری جوانان و ایجاد اشتغال برای آن‌ها گام‌های عملی بردارد.

سید کریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به عملکرد دولت در بحث ایجاد اشتغال طی یک سال تشکیل دولت سیزدهم، اظهار کرد: همیشه مطالبه اصلی نمایندگان مجلس و مردم از دولت بحث ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری جوانان بوده است.

وی با بیان این‌که مساله اشتغال چالش اصلی و یکی از مشکلات جدی کشور است، افزود: دولت باید برای حل مشکلات بیکاری جوانان و ایجاد اشتغال برای آن‌ها گام‌های اساسی و عملی بردارد و فرصت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کند تا شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در مدت زمان یکسالی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد عملکرد مناسبی در بحث ایجاد اشتغال از سوی دولت نبوده‌ایم و به نوعی اعدادی که در بحث ایجاد ایجاد اشتغال مدنظر بود محقق نشده است.

حسینی عنوان کرد: در شرایط فعلی این ایراد به دولت وارد است که به اهداف مورد نظر در بحث ایجاد اشتغال دست نیافته است و به نوعی باید گفت که دولت به وعده‌های داده شده خود در بحث ایجاد اشتغال عمل نکرده است.

وی افزود: فعالسازی هرچه سریعتر پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه های صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌ها می‌تواند یکی از راهکارهای جدی دولت جهت دستیابی به ایجاد اشتغال برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری باشد و در این راستا باید گام‌های عملی جدی برداشته شود.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان در کشور ایجاد کند زیرا در شرایط اقتصادی فعلی اصلی‌ترین دغدغه خانواده‌های ایرانی بحث اشتغال جوانان است و باید راهکاری برای ایجاد اشتغال و حل این چالش اساسی ارائه شود.

انتهای پیام  


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070602329/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF