دولت سیزدهم به دنبال جبران کمبودهای مسکن – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

ارسلان‌مالکی در ادامه اظهار داشت: طرح ملی مسکن در همه ابعاد مورد توجه قرار داده است و تاکنون ۲۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن تعبیه شده است در صورتی که در دولت قبل برای تهیه مسکن مشکل داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر ارسلان‌مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در نشست امضای تفاهم‌نامه بین سازمان ملی مسکن و شرکت‌های صنعتی گفت: موضع مسکن سازی مهم است و به قول رئیس جمهور این صدقه جاریه است که اثراتش ماندگار خواهد شد.

ارسلان مالکی گفت: توجه وزیر راه و شهرسازی به شرکت‌های صنعتی برای ساخت و خانه دار کردن کارکنانشان مشهود است و در این‌حوزه حاضر است تسهیلاتی را نیز فراهم کند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5732034/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

وی در ادامه بیان کرد: دولت سیزدهم از روز اول موضع مسکن را پیگیری کرد تا افراد فاقد مسکن خانه دار شوند و با مجلس رایزنی‌هایی کرد و جهش تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن به تصویب رسید با توجه به اینکه کمبود مسکن میراث دولت قبل است و باید این امر برطرف شود.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار هکتار زمین در حال بررسی است و ۵ هزار هکتار دیگر از اراضی راه و شهرسازی به این طرح اضافه خواهد شد.