دولت نمی‌تواند با اقدامات سلبی قیمت بلیت هواپیما را کنترل کند

وی در ادامه اظهار کرد: دولت باید از بعد حاکمیتی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما ورود پیدا کند، این ورود با اقدامات سلبی موثر نیست. ایرلاین ها امروز با هزینه های بالایی مواجه هستند و اگر دولت به آنها کمک نکند همین تعداد محدود هواپیماهای فعال نیز کم کم از رده خارج می شوند. امروز شرکت های دولتی نظیر هما و آسمان نیز وضعیت جالبی ندارند.

احمد دنیامالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تلاش ایرلاین ها برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، بیان کرد: واقعیت این است که ایرلاین ها در تامین قطعات و اورهال کردن هواپیماها با سختی های زیادی مواجه هستند و اگر قرار است که قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا نکند دولت باید مابه التفاوت بین قیمت واقعی و قیمت مصرف کننده را پرداخت کند.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تامین قطعات برای ایرلاین ها گران تمام می شود در نتیجه یک سری از هواپیماهای کشور امروز زمین گیر شده اند. اگر ما می خواهیم از مصرف کننده حمایت کنیم باید مابه التفاوت قیمت تمام شده را به ایرلاین ها پرداخت کنیم. با توجه به قیمت بلیت هواپیما امروز اقشار پایین جامعه توانایی استفاده از آن را ندارند بلکه اقشار متوسط و روبه بالای جامعه می توانند از هواپیما استفاده کنند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت باید از بعد حاکمیتی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما ورود کرده و مابه التفاوت بین قیمت واقعی و قیمت مصرف کننده را به ایرلاین ها بپردازد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111914644/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF

یکسری از هواپیماها به دلیل عدم تامین قطعه زمین گیر هستند

ایرلاین ها با هزینه های بالایی دست و پنجه نرم می کنند