رئیس‌جمهور افرادی را که از اجرای قانون تولید مسکن سرپیچی می‌کنند، کنار گذارد

وی در ادامه با بیان اینکه خیلی از دستگاه ها همکاری و همراهی لازم را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند، اظهار کرد: مهم ترین شعار دولت ساخت یک میلیون مسکن در سال بود ولی تا به امروز هیچ بانکی جز بانک مسکن در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن گامی بر نداشته است. خیلی از دستگاه های دولتی که مکلف شدند اراضی مازاد خود را به ساخت مسکن تخصیص دهند، مکرر مقاومت کرده و دستور رئیس جمهور در این حوزه بر زمین مانده است.

محمد سرگزی در گفت و گو با ایسنا، درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و وضعیت بازار مسکن، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار مسکن وظیفه خود را به صورت کامل انجام داد و با وضع قانون جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی دو گام اساسی در حوزه تقنینی برای ساماندهی حوزه مسکن برداشت.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور باید با یک اراده محکم تمام افرادی را که در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن مقاومت می کنند را از دولت کنار بگذارد.

نماینده زابل ادامه داد: این وضعیت اصلاح نمی شود مگر اینکه رئیس جمهور با یک اراده محکم برای حل موضوع ورود پیدا کند و تمام کسانی که در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت واحد مسکونی مقاومت می کنند را از دولت کنار بگذارد. با یک اراده محکم ساخت مسکن در کشور در مسیر درست خود قرار می گیرد.

مهم ترین شعار دولت ساخت مسکن است اما…

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082517647/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF