راه اندازی مجدد خط آهن خواف – هرات – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ مجری راه آهن خواف هرات با اشاره به بهره برداری از راه آهن برون مرزی خواف- هرات در آذر ۱۳۹۹ گفت: بهمن همان سال با تشکیل کمیسیون تحویل موقت، قطعه سوم راه آهن خواف- هرات حدفاصل ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه روزنک به طول ۶۲ کیلومتر تحویل اداره کل خط آهن دولتی افغانستان شد.
آقای حافظ سادات نژاد با اشاره به تغییرات در دولت افغانستان و نبودن امکان فعالیت پیمانکار در آن زمان ادامه داد: در زمان تغییرات سیاسی در این کشور بخش‌هایی از محور و ایستگاه روزنک دچار خسارات تخریبی و سرقت شد در نتیجه عملیات اجرایی در باقی مانده مسیر ممکن نبود.
مجری راه آهن خواف- هرات گفت: با توجه به ضرورت و اولویت ترمیم این کار مقرر شده است که پس از تأیید مجری طرح که شرکت ساخت وتوسعه است عملیات بخش باقیمانده که در تعهد ایران است آغاز شود و خط ظرف مدت ۶ ماه مجدد آماده بهره برداری شود.
وی افزود: هم اکنون شرکت ساخت و توسعه به دنبال راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز و انتخاب پیمانکار برای عملیات تکمیلی باقیمانده مسیر از ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه روزنک در کشور افغانستان است.
سادات نژاد ادامه داد: کارهای انجام شده از سوی افغانستان بر طبق استانداردهای مدنظر هنوز به اتمام نرسیده است و نیاز به جایگزینی بخش‌های به سرقت رفته و تخریب شده دارد که برای عملیات تکمیلی ضروری و حیاتی است.
وی با تاکید بر عزم جدی دو کشور برای تکمیل این خط آهن بیان داشت: با توجه به اهمیت بهره برداری راه آهن خواف- هرات برای دو کشور، تسهیل صادرات و واردات کالا و جا به جایی مسافر و همچنین دسترسی ریلی کشور افغانستان به آب‌های آزاد و کشورهای همسایه راه آهن خواف- هرات از مهمترین اولویت‌های زیرساختی دو کشور در توسعه ترانزیت بین المللی به حساب می‌آید.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5647535/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA