راه اندازی کشتیرانی از خاور دور به بندر چابهار – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشتی کانتینری با ظرفیت ۶۵۰۰ TEU برای اولین بار در امروز دهم دی ماه ۱۴۰۱ در بندر چابهار پهلوگیری کرد.
این کشتی پس از طی مراحل ورودی و برنامه ریزی در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار تخلیه محمولات وارداتی خود را انجام می‌دهد.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی از برقراری سرویس مستقیم خاور دور به بندر چابهار در وهله اول، کوتاه نمودن زمان ترانزیت محمولات از خاور دور و دیگر بنادر اروپایی و آفریقایی است.
شایان ذکر است با توجه به امکانات موجود در بندر چابهار، در صورت مناسب بودن حجم ورودی محمولات از بنادر خاور دور این سرویس به طور منظم در آینده برقرار خواهد شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5669194/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1