رحیمی مظفری: دولت هر چه سریعتر اعتبارات پروژه های عمرانی را پرداخت کند

نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اختصاص هر چه سریعتر اعتبارات عمرانی تاکید کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072412784/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

وی یکی از مشکلات عمده کشور را موضوع مسکن خواند و گفت:  باید به این موضوع توجه ویژه شود؛ وام های مسکن روستایی به گونه ای پرداخت شده که هیچ کدام از روستاییان توان گرفتن وام را ندارند که باید مجلس و دولت به این موضوع ورود کند.

به گزارش ایسنا، عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری گفت: بسیاری از پروژه های عمرانی معطل تزریق اعتبارات است و باید دولت هر که سریعتر اعتبارات پروژه های عمرانی را تخصیص دهد.