رسیدگی به پرونده تخلف ۳۰۵ شرکت حمل و نقل کالا و مسافر در خوزستان

وی عنوان کرد: عمده تخلف شرکت‌ها عدم پرداخت کرایه رانندگان است که در این زمینه تلاش می‌شود با رسیدگی به پرونده شکایات در این خصوص و دیگر حوزه‌ها شاهد کاهش این تخلفات باشیم.

جولانژاد ادامه داد: در حوزه شرکت‌های حمل و نقل مسافربری نیز از ابتدای امسال تاکنون براساس رسیدگی به پرونده‌های تخلف این شرکت‌ها، ۵ شرکت تذکر کتبی دریافت کرده‌اند و ۲۰ شرکت مشمول جریمه نقدی و ۲۰ شرکت نیز تبرئه شده‌اند.

وی افزود: در بخش شرکت‌های حمل و نقل کالا، برای ۴۰ شرکت حکم تعطیلی صادر شده و ۱۸۰ شرکت مشمول پرداخت جریمه نقدی و ۲۰ شرکت تذکر کتبی دریافت کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه حمل بار و مسافر، تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای شامل عدم رعایت مفاد و شرایط آیین نامه در کمیسیون ماده ۱۲ و همچنین به استناد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای مبنی بر استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه، به تخلفات ارجاع شده در کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی می‌شود و با توجه به نوع دفعات و تکرار تخلفات نسبت به لغو موقت اعتبار برگه فعالیت از یک ماه تا یکسال اقدام می‌شود.

محمد جولانژاد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون تخلف ۲۶۰ شرکت حمل و نقل کالا و ۴۵ شرکت مسافری استان مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402082014298/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%DB%B3%DB%B0%DB%B5-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: همچنین در این زمینه ۲۰ شرکت حمل و نقل کالا نیز تبرئه و ملزم به رعایت ضوابط شده‌اند.

ایسنا/خوزستان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از رسیدگی به پرونده تخلف ۳۰۵ شرکت حمل و نقل کالا و مسافر در استان خبر داد.