رشد قابل توجه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم


طبق گزارش‌ها در دولت سیزدهم ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ۳۳ درصد رشد داشته و طی این مدت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ـ دوره آموزش مهارتی ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، مهارت آموزی موثرترین راه ایجاد اشتغال به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی ضمن تربیت افراد متخصص و ماهر، نیاز بنگاه‌های به نیروی ماهر را برطرف می کند.

در کشور ما سازمان آموزش فنی و حرفه‏‌ای به عنوان متولی ارائه آموزش‌‏های مهارتی غیررسمی نقش موثری در تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و جذب افراد ماهر به بازار اشتغال دارد.

مقایسه گزارش عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که ارائه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم با رشد ۲ برابری همراه بوده و صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای افزایش قابل توجهی داشته است. به نحوی که در دولت شهید آیت الله رئیسی ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ۳۳ درصد رشد داشت و طی این مدت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ـ دوره آموزش مهارتی ارائه شد.

میزان صدور مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای نیز نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم ۲۳ هزار و ۷۱۱ مورد مجوز فعالیت آموزشگاه صادر شده در حالی که این آمار در دولت گذشته ۱۶۹۳ مورد بوده و رشد قابل توجه ۱۳۰۰ درصدی داشته است.

در بخش صدور گواهینامه مهارت برای کارآموزان، میزان صدور گواهینامه مهارتی در دولت دوازدهم یک میلیون و ۳۴۹ هزار نفر بوده است در حالی که طی سالهای فعالیت دولت سیزدهم با رشد ۷۲ درصدی به بیش از ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار نفر رسیده است.

در زمینه واحدهای پذیرنده آموزش در محیط واقعی کار نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که در دولت سیزدهم ۷۳ هزار و ۴۸۴ واحد از آموزش در محیط کار واقعی استقبال کرده‌اند که این رقم در دولت دوازدهم بیش از ۴۵ هزار و ۶۷۳ واحد بوده و ۶۰ درصد رشد داشته است.

رشد قابل توجه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم

در همین راستا مهرداد عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا، به اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم اشاره کرده و می‌گوید:‌ در دولت سیزدهم صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای ۱۱۹۴ درصد رشد داشته و تعداد مجوزهایی که برای تأسیس آموزشگاه در سال ۱۴۰۲ صادر شده ۱۷ هزار و ۶۵۰ مجوز بوده است. در حال حاضر تعداد مجوزهای صادره یا تمدید شده برای تأسیس آموزشگاه در دولت سیزدهم به بیش از ۴۱ هزار و ۷۹۰ مجوز رسیده است.

وی همچنین از رشد ٣٣ درصدی حوزه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته سنجش صلاحیت حرفه‌ای ۳۸ درصد رشد داشت و واگذاری امر آموزش‌های مهارتی به بخش خصوصی ۱۱۴۰ درصد افزایش یافت.

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایجاد ۲.۵ میلیون شغل و کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد از اقدامات موثر و قابل توجه در سال گذشته بوده و موجب شده یکی از وعده‌های دولت شهید آیت الله رئیسی در حوزه اشتغال محقق شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۴۰ هزار مربی و ۸۰۰۰ کارگاه در بخش دولتی گفت: این امر نشانگر اهمیت و تاثیرگذاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در عرصه تولید و مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری دارد.

در حال حاضر یکی از برنامه‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای تحقق شعار سال افزایش تعداد مراکز آموزش جوار کارگاهی است به نحوی که امسال به منظور کمک به بخش‌های صنعت و اقتصاد ظرفیت مراکز جوار کارگاهی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین ارتقای مراکز جوار کارگاهی و آموزش و سنجش صلاحیت در اولویت برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در سال جاری است.

در حال حاضر ۲۳ هزار آموزشگاه آزاد فعال در کشور مشغول فعالیت هستند و بیش از ۶۰ درصد آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و با داشتن ۶۵۸ مرکز، ۴۸۰۰ کارگاه آموزشی، بیش از ۴۰ هزار مربی دولتی و غیر دولتی، ۲۳ هزار آموزشگاه آزاد فعال و بیش از ۴۰۰۰ مرکز جوارکارگاهی، سهم بسزایی در توانمندسازی آحاد جامعه و حل مشکل اشتغال دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031207704/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85