رشد ۱۰ برابری تسهیلات‌دهی بانک مسکن در حوزه ودیعه مسکن

عسکرپور گفت:تسهیلات‌دهی بانک مسکن در سال جاری که در کمتر از ۱۰ ماه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت و این میزان تسهیلات‌دهی بانک نزدیک به دو برابر سال گذشته است و این درحالی است که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات دهی بانک مسکن در بخش مسکن بوده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3726743/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

بانک مسکن در سال جاری نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده است،

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:

عضو هیات مدیره بانک مسکن تصریح کرد: بانک مسکن بیشتر به فکر خانه‌دار کردن مردم است و بر همین اساس مشارکت جدی در طرح نهضت ملی مسکن داشته و در این بخش تاکنون قرارداد بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را منعقد ساخته که مبلغ تسهیلات منعقده به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

وی گفت: این میزان تسهیلات‌دهی بانک در بخش ودیعه مسکن از رشد بیش از ۱۰ برابری این نوع تسهیلات‌دهی در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته حکایت دارد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه این بانک در سال جاری نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده است، گفت: تسهیلات‌دهی بانک مسکن در بخش ودیعه مسکن با رشد ۱۰ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،آقای عسکرپور افزود: بانک مسکن تا انتهای دیماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۷ هزار و ۴۵۲ فقره تسهیلات ودیعه مسکن نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.