رشد ۱۲ درصدی سفرهای دریایی در نوروز ۱۴۰۲

وی با اشاره به اینکه در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲ بر اساس گزارشات دریافتی، سه میلیون و ۵۱۴ هزار و ۲۵۲ سفر دریایی و دو میلیون و ۹۳۹ هزار و ۷۰۰ گردشگری دریایی صورت گرفته است، اظهار کرد: همچنین ۶۸۴ هزار و ۵۶۶ خودرو نیز توسط شناورهای مخصوص حمل، ۳۲ هزار و ۵۴۱ تردد شناور مسافری و ۳۴۵ هزار و ۷۶۰ تردد شناور تفریحی نیز، ثبت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی دریانوردی در ادامه به تجهیزات جستجو و نجات دریایی آماده باش در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز سال جاری اشاره کرد و گفت: ۲۱ فروند شناور تخصصی ناجی، ۱۲۶ فروند شناور همیار ناجی، هفت ایستگاه مراکز اصلی مدیریت جستجو و نجات، ۱۷ ایستگاه مراکز فرعی جستجو و نجات و در مجموع ۱۵۰ ایستگاه خدمات ۲۴ ساعته در طرح نوروزی سال جاری مدنظر قرار گرفت.

صفایی با بیان اینکه در مجموع ۲۴ عملیات جستجو و نجات دریایی انجام شد و ۳۸۹ نفر نجات یافتند، عنوان کرد: انواع سوانح شامل طوفان، نقص فنی، به گل زده شدن، تصادف، افتادن دریا و خدمات پزشکی و خوشبختانه در سال جاری نیز همانند سال گذشته خسارات جانی صفر بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به میزان سفرهای دریایی در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲ اشاره و اعلام کرد: تعداد کل سفرهای دریایی صورت گرفته در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، حاکی از رشد ۱۲ درصدی است.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صفایی به میزان سفرهای دریایی و گردشگری دریایی انجام شده در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲ که از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ مدنظر قرار گرفت، اظهار کرد: تعداد کل سفرهای دریایی در این مدت معادل سه میلیون و ۵۱۴ هزار و ۲۵۲ نفر و تعداد گردشگری دریایی صورت گرفته برابر دو میلیون و ۹۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر بود.

عملیات جستجو و نجات دریایی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعداد سفرهای دریایی در استان هرمزگان معادل ۳ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۲۲ مورد بود، خاطرنشان کرد: در استان بوشهر نیز طی مدت مذکور ۱۹ هزار و ۲۳۰ سفر دریایی صورت گرفته است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، صفایی افزود: تعداد گردشگری دریایی صورت گرفته در استان های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان نیز به ترتیب برابر ۵۰۹ هزار و ۹۷۲ مورد، ۶۸۱ هزار و ۷۱۴ مورد، ۲۰۶ هزار و ۶۰۸ مورد، ۵۸ هزار و ۷۰ مورد، ۲۲۱ هزار و ۵۴۸ مورد، ۵۹۶ هزار و ۹۹۲ مورد و در نهایت ۶۶۴ هزار و ۷۹۶ مورد بوده است.

تجهیزات دریایی آماده بار در طرح نوروزی

جزییات سفرهای دریایی و گردشگری دریایی نوروز ۱۴۰۲

وی با اشاره به تجهیزات دریایی آماده بار در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲، بیان کرد: ۴۸ فروند شناور مسافری با ۵۸ هزار و ۱۳ صندلی، ۱۱ هزار و ۵۷۷ شناور تفریحی با ۵۷ هزار و ۸۸۵ صندلی و ۶۴ لندینگ کرافت با ۲۷۲۰ صندلی در طرح نوروزی سال جاری آماده به کار بودند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012311494/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2