رشد ۲۵۷ درصدی تاسیس دفاتر کاریابی در تهران


رشد ۲۵۷ درصدی تاسیس دفاتر کاریابی در تهران

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به فعالیت ۲۴۰ مرکز کاریابی در استان تهران از رشد بیش از ۶۵ درصدی صدور مجوز کاریابی ها طی ۹ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط کاریابی ها جذب می شوند.
به اعتقاد کارشناسان، مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در افزایش بهره‌وری بنگاهها و تثبیت نیروی کار کارفرمایان موثرند و تخصصی شدن آنها به شناخت بهتر و دقیق تر از بازار کار و نیازهای آن کمک می کند.
بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال گذشته تعداد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی در کشور افزایش داشته و استان تهران در صدر بیشترین تعداد مراکز خدمات اشتغال دولتی و دفاتر کاریابی خصوصی قرار دارد.
حامدویس کرمی – مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، نقش دفاتر کاریابی و هدایت شغلی را مهم دانسته و می گوید: این دفاتر به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازارکار، حلقه اتصال کارجویان و کارفرمایان بوده و نقش موثری در مدیریت بازار کار دارند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۴۰ مرکز کاریابی در استان تهران از افزایش ۲۵۷ درصدی تاسیس دفاتر کاریابی نسبت به سال گذشته خبر می دهد.
به گفته ویس کرمی، صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان تهران در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشد بیش از ۶۵ درصد بوده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنین ضمن اشاره به اهمیت ایجاد مراکز مشاوره‌ و خدمات کارآفرینی در ترویج و توسعه کارآفرینی در استان، از تشکیل ۲۵ کاریابی جدید حقیقی و الکترونیک در استان تهران خبر داده و گفته طی سالجاری در استان تهران جمعا ۵۶ مجوز در حوزه‌های مختلف کارآفرینی مشتمل بر ۳۳ مجوز مرکز مشاوره کارآفرینی، ۱۰ مجوز شتابدهنده، ۵ مجوز فضای کاری مشترک و ۸ مجوز کافه کارآفرینی صادر شده است.
بی تردید آموزش های روزآمد، شناخت و تحلیل واقعیتهای بازار، شناسایی نیازهای بازار کار و ارتباط مستمر با بخش تولید از ضرورت های کاری دفاتر کاریابی به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر ۱۴۹ کاریابی داخلی، ۸۴ کاریابی خارجی و ۷ کاریابی دریایی در استان تهران مشغول فعالیت هستند.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102416129/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86