رشد ۴۳ درصدی در صدور ضمانت‌نامه‌های صادره تعاونی‌طبق آمارها در طول سه سال گذشته بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای تعاونگران صادر شده که از رشد ۴۳ درصدی نسبت به دوره قبل برخوردار بوده است.

به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد.در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی‌هاست که ضامن آنها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون بازوی مالی مهم بخش تعاون به شمار می رود که تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک را برعهده دارد و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند.به همین منظور این صندوق در جهت توسعه و تقویت اقتصاد مردمی نیازمند افزایش سرمایه است تا بتواند حمایت‌های بیشتری از شرکت‌های تعاونی داشته باشد.

در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن، سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی‌ها است که ضامن آنها نزد بانکها برای دریافت تسهیلات می شود.

طبق آمارها بیش از ۳۸۱۰ هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه توسط صندوق سرمایه‌گذاری ضمانت تعاون صادر شده که از این میزان ۱۶۱۰ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم صادر شده و نسبت به دوره قبل از رشد ۴۳ درصدی برخوردار بوده است.بر اساس آخرین گزارش‌ها سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از زمان تاسیس تا سال گذشته افزایشی نداشت اما به گفته البرز محمدی ـ مدیرعامل صندوق در دو سال گذشته مبلغی به آن افزوده شد و افزایش سرمایه صندوق ضمانت بعد از ۱۴ سال حدود ۶۲ میلیارد تومان بود که با پیگیری وزیر تعاون و معاونان وی انجام شد.

پیش از این و در شهریور ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان خبر داده و گفته بود:صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در صدور ضمانت نامه‌های تعاونی فعال است و با افزایش سرمایه صندوق، ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع خواهد شد.

تاکنون بیش از ۳۸۱۰ هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه توسط صندوق سرمایه‌گذاری ضمانت تعاون صادر شده که از این میزان ۱۶۱۰ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم صادر شده و نسبت به دوره قبل از رشد ۴۳ درصدی برخوردار بوده است.

اسفند سال گذشته علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت سیزدهم از تصویب چند مصوبه در هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانک‌ها با تصویب دولت خبر داد.بر همین اساس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به بستری برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تبدیل شد تا از تسهیلات آن استفاده کنند و در این راستا ۶۰ درصد از کارمزد صندوق برای حمایت از شرکت‌های تعاونی کاهش یافت.

اتفاق دیگری که در راستای تقویت صندوق رخ داد این بود که با افزایش سرمایه و تغییر مبنای ضریب اهرمی در صدور ضمانت‌نامه‌ها از سرمایه به دارایی، رشد ۷۵ درصدی در توان صدور ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون صورت گرفت.

بر اساس آمارها  ۲۸ درصد ضمانت‌نامه‌های صندوق در بخش کشاورزی، ۵۲ درصد در بخش صنعت و ۲۰ درصد در بخش خدمات صادر شده است.همچنین طی سه ماهه نخست امسال رشد ۹۴ درصدی در صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق صورت گرفت که موجب شد تا خدمات بیشتری به شرکت‌های تعاونی ارائه شود.

به گزارش ایسنا، فلسفه وجودی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری پخش تعاون، پوشش شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط است.در سالهای گذشته افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با هدف خدمت‌رسانی بهتر به فعالان تعاونی صورت گرفت تا امکان حمایت و پوشش بیشتر از تعاونی‌های تولیدی،توزیعی و خدماتی در کشور فراهم شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041913345/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C