رشد ۴۷ درصدی جابجایی مسافران ریلی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

همچنین ناوگان ریلی در ۹ ماهه اول امسال با وجود افزایش ۵۰ درصدی عملیات مسافری ۲۲ درصد کاهش تأخیرات را در عملکرد خود ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی،، آمارهای گردآوری شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از عملکرد ناوگان حمل‌ونقل ریلی نشان می‌دهد، تعداد مسافر جابه‌جا شده توسط بخش ریلی در ۹ ماهه سال‌جاری به ۲۲ میلیون نفر است.

عملکرد ۹ ماهه سال جاری ناوگان ریلی در جابجایی مسافر در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ نیز افزایش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان ترانزیت بخش ریلی در ۹ ماهه سال‌جاری نیز یک هزار و ۶۸ تن ثبت شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5685993/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C

این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که به میزان ۱۵ میلیون نفر بود، ۴۷ درصد افزایش یافته است.

سید میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راه‌آهن نیز پیش از این گفته بود که طی ۹ ماهه اول امسال با جابجایی بیش از ۲۲ میلیون مسافر، رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شد و امیدواریم تا پایان امسال با جابجایی ۲۹ میلیون مسافر رکورد جدیدی در تاریخ راه آهن مسافری ثبت کنیم.

میزان بار حمل شده توسط بخش ریلی در ۹ ماهه سال‌جاری به ۳۳.۶ میلیون تن رسیده است.

مرور روند ۱۰ ساله جابجایی مسافر مشخص حاکی از آن است که بیشترین میزان جابجایی مسافر در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ و به میزان ۲۱.۵ میلیون نفر بوده است.