رشد ۵۰ درصدی تولید داخلی واگن باری در ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی ادامه داد: ظرفیت تولید و نوسازی ناوگان باری از ۱۰۸۱ واگن باری در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۹۸ واگن باری در سال ۱۴۰۱ رسید که این افزایش با استفاده از توان بخش خصوصی و تولید داخل صورت گرفته است و این روند در ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ برنامه مفصلی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و به ویژه بخش ریلی در حوزه واگن‌های باری، مسافری و لکوموتیو در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5748599/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش در نشست با مدیران بخش خصوصی حوزه راه آهن با اشاره به شعار سال و لزوم توجه جدی به مهار تورم و رشد تولید، تصریح کرد: برنامه وزارت راه و شهرسازی حمایت از تولید داخلی برای توسعه ناوگان و تکمیل کریدورهای ریلی است که با اولویت استفاده از توان داخلی انجام خواهد شد.

بذرپاش به برگزاری نشست دیگری با تولید کنندگان لکوموتیو در روز گذشته اشاره و بیان کرد: از حداکثر توان داخلی برای نوسازی و توسعه ناوگان ریلی استفاده می‌شود اما متناسب با توسعه زیرساخت‌ها و شبکه ریلی نیاز مضاعف به ناوگان جدید خواهد بود که برنامه جامعی برای تأمین ناوگان مد نظر قرار دارد.