رشد ۸۹ درصدی ترانزیت جاده‌ای در سه سال


وزیر راه و شهرسازی از رشد ترانزیت جاده‌ای در دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در صفحه ایکس خود نوشت: ترانزیت جاده‌ای از قلمرو مرزهای کشور در ۳۳ ماه دولت سیزدهم به ۳۲.۹۷ میلیون تن رسید، که در مقایسه با ۳۳ماه در دولت قبل که عدد ۱۷.۴۵ میلیون تن ثبت شده است، رشد ۸۹ درصدی داشته است.

با پیگیری‌های رییس جمهور شهید جهش و رکورد ترانزیتی از قلمرو مرزهای کشور به ثبت رسید.

رشد ۸۹ درصدی ترازیت جاده‌ای در سه سال

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041309005/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84